dnes je 31.5.2023

Dlhodobé bankové úvery v podnikaníGarancia

17.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

231 Krátkodobé bankové úveryGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

562 ÚrokyArchív

6.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

711 Začiatočný účet nákladov a výnosovGarancia

22.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

662 ÚrokyGarancia

7.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

321 DodávateliaGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

259 Obstaranie krátkodobého finančného majetkuGarancia

23.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

668 Ostatné finančné výnosyGarancia

17.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

478 Dlhodobé zmenky na úhraduGarancia

10.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

701 Začiatočný účet súvahovýGarancia

10.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

702 Konečný účet súvahovýGarancia

7.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním, odpisovaním a vyradením strojov, prístrojov a zariadeníGarancia

14.6.2022, Ing. Jitka Meluchová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2023 (2. časť)Garancia

10.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ivana Glazelová,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Predčasné ukončenie finančného prenájmu (lízingu)Garancia

18.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Účtovné a daňové odpisy v roku 2023Garancia

19.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz