dnes je 3.7.2022

324 Prijaté preddavkyGarancia

5.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

314 Poskytnuté preddavkyGarancia

25.9.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

475 Dlhodobé prijaté preddavkyGarancia

26.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetokGarancia

26.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetokGarancia

25.6.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetokGarancia

24.6.2020, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

095 Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetokGarancia

28.7.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Valuty v pokladnici a devízy na bankovom účte pri účtovaní preddavkovGarancia

27.10.2021, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

211 PokladnicaGarancia

26.8.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

341 Daň z príjmovGarancia

14.10.2020, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

335 Pohľadávky voči zamestnancomGarancia

12.10.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garancia

28.10.2021, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetkuGarancia

19.6.2020, doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

336 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaGarancia

13.10.2020, Ing. Miroslava Vlkolačková PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

702 Konečný účet súvahovýGarancia

7.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

331 ZamestnanciGarancia

8.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

321 DodávateliaGarancia

20.1.2021, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

511 Opravy a udržiavanieGarancia

18.9.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

096 Opravné položky k dlhodobému finančnému majetkuGarancia

29.7.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

333 Ostatné záväzky voči zamestnancomGarancia

9.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

606 Výnosy zo zákazkyGarancia

26.8.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

701 Začiatočný účet súvahovýGarancia

6.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

512 CestovnéGarancia

16.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

316 Čistá hodnota zákazkyGarancia

29.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

526 Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľaGarancia

17.9.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

221 Bankové účtyGarancia

28.8.2020, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

663 Kurzové ziskyGarancia

28.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

563 Kurzové stratyGarancia

19.10.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

524 Zákonné sociálne poistenieGarancia

27.7.2020, Ing. Miroslava Vlkolačková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

014 Oceniteľné právaGarancia

5.6.2020, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

342 Ostatné priame daneGarancia

15.10.2020, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz