dnes je 31.5.2023

314 Poskytnuté preddavkyArchív

3.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

324 Prijaté preddavkyArchív

4.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

475 Dlhodobé prijaté preddavkyArchív

8.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

051 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetokGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

052 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetokGarancia

21.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

053 Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetokGarancia

21.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Valuty v pokladnici a devízy na bankovom účte pri účtovaní preddavkovGarancia

17.4.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

095 Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetokGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

341 Daň z príjmovGarancia

21.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

335 Pohľadávky voči zamestnancomGarancia

21.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

211 PokladnicaGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garancia

12.4.2023, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

701 Začiatočný účet súvahovýGarancia

10.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

711 Začiatočný účet nákladov a výnosovGarancia

22.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

321 DodávateliaGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

331 ZamestnanciGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

Opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetkuArchív

19.6.2020, doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

702 Konečný účet súvahovýGarancia

7.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

511 Opravy a udržiavanieArchív

13.1.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

096 Opravné položky k dlhodobému finančnému majetkuGarancia

21.11.2022, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

526 Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľaArchív

8.2.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

333 Ostatné záväzky voči zamestnancomGarancia

21.11.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

524 Zákonné sociálne poistenieGarancia

31.3.2023, Ing. Miroslava Vlkolačková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

316 Čistá hodnota zákazkyGarancia

23.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

606 Výnosy zo zákazkyGarancia

7.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

563 Kurzové stratyGarancia

27.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

512 CestovnéGarancia

10.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

221 Bankové účtyGarancia

21.11.2022, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

311 OdberateliaArchív

3.5.2006, Ing. Miroslava Vlkoláčková, , Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

663 Kurzové ziskyGarancia

10.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz

014 Oceniteľné právaGarancia

21.11.2022, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: onbkaz