Input:

069 Ostatný dlhodobý finančný majetok

7.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25 069 Ostatný dlhodobý finančný majetok

Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Nákup umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov, pozemkov obstaraných s cieľom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov:   
- kúpna cena  043 325, 379 
- náklady súvisiace s obstaraním  043 325, 379 
- zaradenie do dlhodobého finančného majetku v obstarávacej cene  069 043 
Záväzok člena družstva z titulu tvorby nedeliteľného fondu 069 367 
Dobrovoľné peňažné a nepeňažné kapitálové vklady účtované u akcionárov, spoločníkov a členov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie spoločnosti a družstva 069 367 
Predaj ostatného dlhodobého finančného majetku:   
- úbytok v cene majetku  561 069 
- predajná cena  315 661 
Predaj umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov, pozemkov, ktoré boli obstarané s cieľom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov:   
- úbytok v cene majetku  561 069 
- predajná cena  315 661 


Spoločnosť z voľných


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: