Input:

502 Spotreba energie

17.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.158 502 Spotreba energie

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Faktúra (alebo doklad ju nahrádzajúci, napr. účet 325) za externé dodávky rôznych druhov energie (napr. elektrickej, plynu, pary, vody, stlačeného vzduchu, tepla):    
- cena energie bez DPH  502 - 
- DPH  343 - 
- fakturovaná čiastka  - 321, 325 
Nevyfakturované dodávky spotrebovanej energie externých dodávateľov (pri uzatváraní účtovných kníh):    
- sumu spotrebovanej energie účtovná jednotka pozná  502 326 
- sumu spotrebnej energie ku dňu účtovnej závierky účtovná jednotka nepozná - tvorba rezervy  502 323 
Spotreba elektrickej energie vyrobenej vo vlastnej napr. solárnej elektrárni (vo vlastnej réžii)  502 622 
Rozdiel medzi platbami uhrádzanými vo vopred dohodnutých splátkach za dodávku rôznych druhov energie a celoročným vyúčtovaním, ak boli platby počas roka nižšie ako celková suma:    
- cena energie bez DPH  502 - 
- DPH  343 - 
- celková suma rozdielu vyfakturovaná dodávateľom  - 321 
Rozdiel medzi platbami uhrádzanými vo vopred dohodnutých splátkach za dodávku rôznych druhov energie a celoročným vyúčtovaním, ak boli platby počas roka vyššie ako celková suma:    
- cena energie bez DPH  - 502 
- DPH  - 343 
- celková suma rozdielu- pohľadávka voči dodávateľovi  315 - 
Úhrada za spotrebovanú energiu z externých dodávok od zamestnancov, spoločníkov a členov družstva formou zrážok zo mzdy, ak boli dodávky energie už zaúčtované do nákladov účtovnej jednotky:    
- cena energie bez DPH  - 502 
- DPH  - 343 
- celková suma zrážok zo mzdy:  331 - 
- zamestnancom  366 - 
- spoločníkov a členov družstva    


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: