Input:

511 Opravy a udržiavanie

18.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.163 511 Opravy a udržiavanie

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Faktúra (alebo doklad ju nahrádzajúc) od dodávateľa za uskutočnené opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku:    
- cena opravy a udržiavania bez DPH  511 - 
- DPH na vstupe  343 - 
- fakturovaná čiastka  - 321 
Účtovanie záručného servisu vlastných výrobkov, ktorý uskutočňujú odberatelia vo forme záručného (servisného) paušálu, ktorý im bol zaplatený vopred  511 381 
Faktúra (alebo doklad ju nahradzujúci) od dodávateľa za uskutočnené opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, na ktorú bol poskytnutý preddavok:    
- cena opravy a udržiavanie bez DPH  511 - 
- DPH na vstupe  343 - 
- zúčtovaný poskytnutý preddavok na faktúre  - 314 
- fakturovaná čiastka (zohľadnený poskytnutý preddavok)  - 321 
Reklamácie opravy a udržiavania uplatnené voči dodávateľom, ak dodávateľská faktúra už bola uhradená:    
- uznaná reklamácia dodávateľom  - 511 
- zníženie DPH na odpočítanie  - 343 
- spolu  315 - 
Reklamácie opravy a udržiavania uplatnené voči dodávateľom, ak dodávateľská faktúra ešte nebola uhradená:    
- uznaná reklamácia dodávateľom  - 511 
- zníženie DPH na odpočítanie  - 343 
- spolu  321 - 
Nevyfakturované, ale uskutočnené opravy dlhodobého hmotného majetku, ak poznáme ich presnú sumu  511 326 


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: