Input:

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.231 661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov

Ing. Jozef Pohlod


Účtovný prípad MD D 
Tržby z predaja cenných papierov a podielov v hotovosti  211 661 
Predaj zamestnaneckých akcií zamestnancom:    
  • - v hotovosti
 
211 661 
  • - účtované ako pohľadávka, resp. Zníženie záväzku voči zamestnancovi
 
335, 331 661 
Tržby z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov -predajná cena  315, 378 661 
Tržby z predaja ostatného dlhodobého finančného majetku - predajná cena  315, 378 661 
Tržby z predaja krátkodobého finančného majetku účtované:    
  • - ako pohľadávka
 
315, 378 661 
  • - na bankový účet bez zaúčtovania pohľadávky
 
221 661 
  • - v hotovosti
 
211 661 
Tržby z predaja vlastných akcií a vlastných obchodných podielov účtované:    
  • - ako pohľadávka
 
315, 378 661 
  • - v hotovosti
 
211 661 
Predaj emisných kvót inému účastníkovi schémy obchodovania s emisnými kvótami:    
  • - vyradenie emisných kvót z krátkodobého finančného majetku
 
561 254 
  • - výnos z predaja (pohľadávka voči kupujúcemu)
 
315 661 


Spoločnosť vlastní 100 ks akcií v nominálnej hodnote 1000 EUR / 1 akcia v účtovnej jednotke, čo


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: