dnes je 3.7.2022

Input:

Cestovné náhrady

17.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.4 Cestovné náhrady

Ing. Renáta Silná, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod

Vyúčtovaním pracovnej cesty, cestovnými náhradami, ako aj samotnými povinnosťami a nárokmi zamestnávateľa a zamestnanca pri pracovnej ceste sa zaoberá zákon č. 283/2002 Z. z. zo 16. mája 2002 o cestovných náhradách v znení nehorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“), ktorý sa ďalej odvoláva napríklad na:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“, poskytuje hľadisko daňovej uznateľnosti pri poskytovaní cestovných náhrad),

  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“, vymedzuje pojmy ako konateľ spoločnosti a pod.),

  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „zákonník práce“, vymedzuje pracovný pomer i dohody o prácach vykonávaných mimo