dnes je 3.7.2022

Input:

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2022 (2. časť)

23.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.29 Inventarizácia v účtovníctve v roku 2022 (2. časť)

doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Ivana Glazelová

Prvou fázou vykonávanej inventarizácie je inventúra. Inventúra je činnosť, pri ktorej sa zisťujú skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania (rozdielu majetku a záväzkov) v jednotkách množstva a peňažných jednotkách. Pri majetku, pokiaľ je to možné a jeho charakter to dovoľuje, sa zisťuje skutočný stav okrem peňažných jednotiek prioritne v jednotkách množstva (ks, m, l, kg, atď.). Inventúru vykonáva účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

§ 30 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve: „Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou; pri záväzkoch, rozdiele majetku