dnes je 31.5.2023

Input:

Pravidlá registra účtovných závierok platné od 1.1.2022

27.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.137 Pravidlá registra účtovných závierok platné od 1.1.2022

Ing. Dušan Preisinger

Register účtovných závierok (RÚZ) je považovaný za informačný systém verejnej správy. Správcom je MF SR. Prevádzkovateľom je Data Centrum. Od 1. 1. 2022 je účinný zákon č. 456/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Ide o novelu zákona o účtovníctve, ktorá obsahuje aj zmeny súvisiace s ukladaním dokumentov do RÚZ, vrátane účtovných závierok.

Významnou zmenou je rozšírenie RÚZ o ďalšie právne formy právnických osôb, ktoré majú povinnosť ukladať príslušné dokumenty, ktoré sú zaradené do verejnej časti registra (ide o pozemkové spoločenstvá, mimovládne neziskové organizácie --> občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a pod.). V neverejnej časti RÚZ budú, v zmysle tejto úpravy, evidované