dnes je 31.5.2023

Input:

Transformácia dokumentov z hľadiska preukázateľnosti od 1.1.2022

26.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.136 Transformácia dokumentov z hľadiska preukázateľnosti od 1.1.2022

Ing. Jozef Pohlod

V § 33 ZoÚ zákona o účtovníctve sa jednoznačne ustanovuje spôsob transformácie účtovného záznamu – zmena podoby účtovného záznamu z listinnej na elektronickú alebo z elektronickej podoby na listinnú.

Účtovná jednotka môže vykonať transformáciu toho istého preukázateľného účtovného záznamu len raz. Ak účtovná jednotka vykonala napr. zmenu podoby účtovného záznamu z listinnej na elektronickú a výsledok zmeny nespĺňa navrhované požiadavky (napr. čitateľnosť), nepovažuje sa takáto neúspešná zmena za transformáciu a zmenu podoby účtovného záznamu z listinnej podoby na elektronickú možno vykonať transformáciou, napr. pri pozmenení nastavenia parametrov skenera. Zároveň z ustanovenia vyplýva, že sa neumožňuje vykonať transformáciu účtovného záznamu, ktorý už bol predmetom transformácie