dnes je 31.5.2023

Input:

Tuzemská pracovná cesta

18.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.4.1 Tuzemská pracovná cesta

Ing. Renáta Silná, PhD., Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod

1. Pre zamestnancov v pracovnom pomere aj pre osoby činné na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru platí, že pracovná cesta (podľa § 2 ZCN) je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

Pravidelné pracovisko podľa § 2 ods. 3 ZCN je miesto písomne dohodnuté so zamestnancom. Ak také miesto nie je dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak ide o zamestnancov, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, možno ako pravidelné pracovisko dohodnúť aj miesto pobytu. Ak má zamestnanec na základe dohody o